Hội thảo “Thực tế triển khai hoạt động lồng ghép bình đẳng giới trong các quy định đối với cán bộ, giáo viên trường nghề - khó khăn và giải pháp"

Hội thảo “Thực tế triển khai hoạt động lồng ghép bình đẳng giới trong các quy định đối với cán bộ, giáo viên trường nghề - khó khăn và giải pháp"
Ngày 25 tháng 9 vừa qua, tại trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội đẫ diễn ra Hội thảo“Thực tế triển khai hoạt động lồng ghép
Ngày 25 tháng 9 vừa qua, tại trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội đẫ diễn ra Hội thảo“Thực tế triển khai hoạt động lồng ghép bình đẳng giới trong các quy định đối với cán bộ, giáo viên trường nghề - khó khăn và giải pháp”. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi hội thảo:

hnivc1

hnivc11

hnivc12