Một số hình ảnh về Hội giảng giáo viên dạy nghề Quốc gia tại Đà Nẵng

Một số hình ảnh về Hội giảng giáo viên dạy nghề Quốc gia tại Đà Nẵng
Dưới đây là một số hình ảnh về Giáo viên trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội tham gia Hội giảng Giáo viên dạy nghề Quốc gia đang diễn ra tại Đà Nẵng:
  Dưới đây là một số hình ảnh về Giáo viên trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội tham gia Hội giảng Giáo viên dạy nghề Quốc gia đang diễn ra tại Đà Nẵng:

DSC 0732

DSC 0734

DSC 0735

DSC 0736