Đảng uỷ trường ĐHBK Hà Nội đã tổ chức cho toàn thể Đảng viên

Ngày 13 tháng 12 năm 2008, Đảng uỷ trường ĐHBK Hà Nội  đã tổ chức cho toàn thể Đảng viên và cán bộ lãnh đạo chính quyền, đoàn thể chưa là đảng viên nghe trình bày về nội dung của Nghị quyết lần thứ 7 BCH TW khoá X. Đồng chí Ngô Bá Toại, Phó giám đốc Trung tâm thông tin công tác Tuyên giáo - Ban Tuyên giáo Trung ương đã trình bày phần chính nội dung của Nghị quyết.
 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, GS. Nguyễn Đức Chiến đã nêu rõ ý nghĩa thiết thực của việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH TW khoá X.