Giáo sư Angus Rockett giảng bài cho SV

 Giáo sư Angus Rockett giảng bài cho SV chương trình tiên tiến về KH &KT vật liệu

Được sự đồng ý của lãnh đạo Nhà trường, Khoa Khoa học & Công nghệ vật liệu phối hợp cùng Trung tâm Đào tạo tài năng & chất lượng cao đã mời giáo sư Angus Rockett (Đại học Illinois, Hoa Kỳ) tới giảng dạy môn học "Pha và quan hệ pha" cho sinh viên Lớp K51 Chương trình tiên tiến về Khoa học & Kỹ thuật vật liệu từ ngày 10/1 đến 23/1/2009. Đến dự các buổi giảng, ngoài sinh viên của Lớp còn có các thầy cô giáo tham gia giảng dạy trong Chương trình. Đây là lần thứ hai, các bạn sinh viên của Lớp được giáo sư Hoa Kỳ trực tiếp giảng dạy. Trong quá trình giảng dạy, giáo sư Rockett đã nhận được và trả lời rất nhiều câu hỏi của các bạn sinh viên, Không khí trong lớp học trở nên sôi nổi hơn khi giáo sư đặt câu hỏi và mỗi sinh viên phải trả lời ngay đáp án của mình thông qua một phương tiện dạy học hiện đại, có tên tiếng Anh là "iclicker". Đây là thiết bị phụ trợ giảng dạy tiên tiến, nó giúp giáo viên nắm được trình độ của từng sinh viên trong lớp và làm cho sinh viên tham gia tích cực hơn vào quá trình dạy - học.

Khoa Khoa học và Công nghệ vật liệu