Hội thảo về Đào tạo Thạc sỹ theo học chế tín chỉ

Ngày 2/4/2009, Viện Đào tạo Sau Đại học - Trường Đại học Bách Khoa đã tổ chức buổi Hội thảo về Đào tạo Thạc sỹ theo học chế tín chỉ, áp dụng từ năm 2009. Đến dự và chủ trì hội thảo có PGS Nguyễn Cảnh Lương - Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác đào tạo, PGS. Nguyễn Việt Hùng - Viện trưởng Viện ĐTSĐH, lãnh đạo nhiều Khoa, Viện, Phòng Ban cùng các đồng chí tham gia công tác đào tạo Thạc sỹ của trường ĐHBKHN.
 

Đào tạo Thạc sỹ tại Đại học Bách Khoa Hà Nội đã có từ rất sớm. Thời gian đào tạo kéo dài trong 2 năm với đầu vào chủ yếu là các kỹ sư tốt nghiệp ĐHBK hệ 5 năm. Hiện nay xu hướng chung trong đào tạo là theo học chế tín chỉ, vì vậy chương trình Thạc sỹ cũng cần được xây dựng lại. Theo tín chỉ, thời gian học đại học tại ĐHBKHN sẽ trong khoảng từ 3-7 năm. Dự kiến thời gian đào tạo Thạc sỹ sẽ kéo dài 1-2 năm. Vấn đề nội dung khung chương trình chuyên ngành như thế nào sẽ do Hội đồng chuyên môn của  Khoa, Viện quyết định.

 

Các đại biểu tham dự đã thảo luận sôi nổi với nhiều ý kiến xoay quanh qui trình thực hiện kế hoạch, về các môn học bổ sung, các học phần tự chọn và nghiên cứu, về giảng viên v.v. Phó Hiệu trưởng Nguyễn Cảnh Lương và các đồng chí lãnh đạo Viện ĐTSĐH đã giải đáp các thắc mắc, làm rõ những vấn đề cơ bản và đề nghị các Khoa Viện nghiên cứu thực hiện cho kịp kế hoạch