Phòng Quan hệ Quốc tế và Chương trình đào tạo Quốc tế (ITP

Được sự quan tâm của Nhà Trường, đặc biệt là của Phòng Quan hệ Quốc tế và Chương trình đào tạo Quốc tế (ITP), khoá học ngắn hạn về Sản phẩm dầu do Hiệp hội giáo sư của Tập đoàn TOTAL (TPA- Pháp) tài trợ đã được tổ chức thành công từ ngày 16 - 20/02/2009 tại phòng học của ITP 201 D7. 28 học viên là sinh viên, học viên cao học của bộ môn CN Hữu cơ - Hóa dầu đã tham gia khóa học bằng tiếng Anh, vượt qua kỳ thi và được cấp chứng chỉ của TPA.

Tiếp theo thành công của các khóa học trước, khóa học thứ 3 "Quản lý dự án" với nội dung chính về quản lý dự án phát triển Dầu - Khí sẽ được tổ chức vào 2-6/3/2009 tại 201-D7 do GS. Marc Ducros và GS. Daniel Saincry, nguyên giám đốc phát triển dự án của TOTAL E&G, giảng dạy Khoá học cũng được giảng dạy bằng tiếng Anh, cuối khoá có thi và cấp chứng chỉ của TPA. Đến nay đã có 37 học viên đăng ký tham gia khóa học này.

BM CN Hữu cơ - Hoá dầu