Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 1124176 Thứ hai, 19 Tháng Hai 2018 10:31
windows7 387121 Thứ hai, 19 Tháng Hai 2018 10:04
windowsxp2 13983 Thứ bảy, 17 Tháng Hai 2018 21:23
windows2003 9863 Thứ sáu, 16 Tháng Hai 2018 01:47
linux2 8703 Thứ hai, 19 Tháng Hai 2018 01:53
windowsnt 3683 Chủ nhật, 18 Tháng Hai 2018 04:21
windowsnt2 3432 Thứ hai, 19 Tháng Hai 2018 09:27
macosx 2637 Thứ bảy, 17 Tháng Hai 2018 14:41
windowsvista 1625 Thứ sáu, 19 Tháng Một 2018 20:41
linux3 234 Thứ sáu, 16 Tháng Hai 2018 22:58
windows2k 130 Thứ ba, 06 Tháng Hai 2018 10:13
windows 49 Thứ ba, 06 Tháng Hai 2018 09:28
windows98 16 Chủ nhật, 07 Tháng Một 2018 00:22
windowsme 11 Thứ sáu, 10 Tháng M. một 2017 05:11
windows95 6 Thứ hai, 22 Tháng Một 2018 09:31
freebsd 5 Thứ ba, 29 Tháng M. một 2016 02:36
macppc 3 Thứ sáu, 02 Tháng Chín 2016 17:51
freebsd2 3 Thứ ba, 24 Tháng Một 2017 05:16
windowsme2 3 Thứ hai, 21 Tháng M. hai 2015 04:10
openbsd 2 Chủ nhật, 26 Tháng Ba 2017 18:35
mac 2 Thứ hai, 15 Tháng Tám 2016 15:57
windowsxp 1 Thứ hai, 09 Tháng Một 2017 05:47